Zastosowanie w pierwszym trymestrze selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i ryzyka wad wrodzonych cd

Pełna lista znajduje się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org. Genetyk kliniczny przeszkolony w dziedzinie kardiologii dziecięcej dokonał przeglądu Międzynarodowej klasyfikacji chorób, dziewiątej rewizji, modyfikacji klinicznej (ICD-9-CM), kodeksów każdego przypadku i, w miarę możliwości, przypisał sprawę do jednej lub więcej z siedmiu grup. Przypadki zostały przypisane do wielu z tych kategorii, jak wskazywałyby na to kody ICD, ale w niektórych sytuacjach pierwszeństwo miały względy procesów rozwojowych. Na przykład, przypadek z nieprawidłowym powrotem żylnym płucnym i ubytkiem przegrody, wraz z dodatkową diagnozą asplenii, został przypisany do odpowiedniej rozwojowo kategorii defektu lateralnego .
Analizy eksploracyjne
Oprócz wad uprzednio związanych z SSRI, zbadaliśmy inne specyficzne defekty, które były obecne u co najmniej 100 podmiotów ogółem i co najmniej 5 osób narażonych. Czytaj dalej Zastosowanie w pierwszym trymestrze selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i ryzyka wad wrodzonych cd