Toksycznosc jajników od Sirolimus

Sirolimus zapobiega odrzuceniu przeszczepów nerkowych poprzez blokowanie rapamycyny (mTOR) ssaka, szlaku sygnałowego znanego z regulacji funkcji jajników.1 Sirolimus jest oceniany jako leczenie autosomalnej dominującej policystycznej choroby nerek (ADPKD). Dane obserwacyjne sugerują potencjalną toksyczność jajników, ale ta kwestia nie została oceniona w randomizowanych, kontrolowanych badaniach.2
W badaniu Suisse ADPKD (ClinicalTrials.gov, NCT00346918), randomizowanym, kontrolowanym badaniu przeprowadzonym w szpitalu uniwersyteckim w Zurychu od marca 2006 r. Do marca 2010 r., Dokonaliśmy przeglądu występowania zaburzeń cyklu menstruacyjnego i pojawiania się torbieli jajnika u 39 kobiet z ADPKD, odziedziczoną chorobą nerek, która nie ma wpływu na morfologię i funkcję jajników. 4,5 Badanie przeprowadzono zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej, wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej Międzynarodowej Konferencji Harmonizacji i lokalnymi wymogi regulacyjne. Lokalna komisja ds. Etyki zaakceptowała protokół próbny. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. W sumie 21 kobiet otrzymało syrolimus, a 18 otrzymywało standardową opiekę przez 18 miesięcy. U każdego pacjenta wykonano rezonans magnetyczny brzucha co 6 miesięcy i zidentyfikowano torbiele jajników o średnicy powyżej 2 cm. Oligoamenorrhea zdefiniowano jako brak miesiączki przez 3 miesiące lub dłużej, lub w odstępie dłuższym niż 35 dni między miesiączkami. Analizy częstości występowania przeprowadzono przy użyciu dokładnej regresji logistycznej.
Wyeth (obecnie Pfizer) dostarczył syrolimus, ale nie miał żadnej roli w projekcie badania ani w gromadzeniu, analizie lub interpretacji danych lub pisaniu manuskryptu. Autorzy mieli pełny dostęp do danych badania i brali odpowiedzialność za integralność danych, dokładność analizy danych i wierność tego raportu w protokole próbnym.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterys tyka pacjentów po randomizacji i Oligoamenorrhea i torbiele jajników w czasie. Wśród pacjentów, którzy otrzymywali syrolimus w dawce 1,5 mg na dobę, 11 z 21 pacjentów z ADPKD (52%) zgłaszało nieprawidłowości w cyklu menstruacyjnym, w porównaniu z 3 z 18 w grupie kontrolnej ADPKD (17%) (Tabela 1) (kursy współczynnik, 5,3; 95% przedział ufności [CI], 1,0 do 37,0). Pięciu pacjentów z grupy otrzymującej syrolimus w porównaniu z tylko jednym pacjentem w grupie kontrolnej zgłosiło więcej niż jeden epizod oligoamenorrhea. Cysty jajników wykryto u 12 z 21 pacjentów w grupie otrzymującej syrolimus (57%), w porównaniu z 5 z 18 w grupie kontrolnej (28%) (iloraz szans, 3,4; 95% CI, 0,8 do 17,0) (tabela 1) . W czasie więcej niż jednej wizyty po randomizacji torbiele jajników wykryto u 6 pacjentów w grupie otrzymującej syrolimus, w porównaniu z 2 w grupie kontrolnej. Różnice w zaburzeniach cyklu były widoczne u pacjentów, którzy nie otrzymywali doustnych ś rodków antykoncepcyjnych; różnice te wykryto u 8 z 11 pacjentów w grupie otrzymującej syrolimus oraz u 2 z 9 osób w grupie kontrolnej. Różnice te były jednak mniej widoczne u pacjentów przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne (3 z 10 w grupie otrzymującej syrolimus i 1 z 9 w grupie kontrolnej). Różnice między syrolimusem a grupami kontrolnymi w odniesieniu do obecności torbieli jajnika nie wydają się zależeć od metody antykoncepcji. Torbiele jajników wykryto u 7 z 11 pacjentów, którzy stosowali bariery w grupie otrzymującej syrolimus oraz u 3 z 9 osób, które stosowały metody bariery w grupie kontrolnej; wykryto je u 5 z 10 pacjentów stosujących doustne środki antykoncepcyjne w grupie otrzymującej syrolimus oraz u 2 z 9 osób stosujących doustne środki antykoncepcyjne w grupie kontrolnej).
Wydaje się, że syrolimus w małej dawce doustnej zwiększa ryzyko zaburzeń cyklu menstruacyjnego i torbieli jajnika. Monitorowanie toksyczności jajn ików związanych z jajnikami jest uzasadnione i może być podstawą praktyki klinicznej z zastosowaniem inhibitorów mTOR.
Matthias Braun, MD
Szpital uniwersytecki Zurych, Zurych, Szwajcaria
James Young, Ph.D.
Biometryczna praktyka BIOP, Bazylea, Szwajcaria
Cäcilia S. Reiner, MD
Diane Poster, MD
Rudolf P. Wüthrich, MD
Andreas L. Serra, MD
Szpital uniwersytecki Zurych, Zurych, Szwajcaria
andreas. ch
Wspierane przez Szwajcarską Narodową Fundację Nauki, Polycystic Kidney Foundation oraz nieograniczony grant badawczy od Wyeth (obecnie Pfizer). Firma Wyeth Switzerland (obecnie Pfizer) dostarczyła syrolimus, a GE Healthcare Switzerland dostarczyła stację Advantage Workstation do analizy danych z rezonansu magnetycznego.
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie.
5 Referencje1. Alam H, Maizels ET, Park Y, i in Aktywacja hormon u folikulotropowego indukowalnego przez czynnik niedotleniony czynnika-1 przez homolog 3 fosfatydyloinozytolu / AKT / Ras wzbogacony w szlak mózgu (Rheb) / ssaka szlaku rapamy [podobne: angiolog, klinika stomatologiczna warszawa, gdynia psycholog ]

[hasła pokrewne: cialis apteka, olx złocieniec, ucisk na worek oponowy objawy ]