Rozbieżność między samooceną a rzeczywistym poborem kalorii i ćwiczeniem u osób otyłych cd

Reakcja termiczna na ćwiczenia została zmierzona poprzez obliczenie równania regresji dla zużycia tlenu na kilogram masy ciała w stosunku do obciążenia pracą dla każdej grupy.18 Następnie porównano nachylenia i przecięcia tych dwóch grup. Dziesięć osób w grupie 2 ukończyło badania nad efektem termicznym żywności i badaniami wysiłkowymi. Całkowity dzienny wydatek energetyczny mierzono przez 14 dni z wodą podwójnie znakowaną, podczas gdy badani utrzymywali swoje zwykłe pożywienie. Metoda, która jest dokładna w zakresie 5% u dorosłych w warunkach swobodnego życia, opiera się na obliczeniu produkcji dwutlenku węgla z różnicowego wskaźnika zanikania dwóch stabilnych izotopów wody.19 20 21 Analiza bioimpedancji (Valhalla Scientific 1990B, San Diego, CA) użyto do oszacowania całkowitej ilości wody w ciele każdego osobnika przed podaniem podwójnie znakowanej wody.22 Następnie badani otrzymali 0,25 g [18O] wody (albo 7 procent [18O] wody z EG & G Mound Laboratories, Miamisburg, Ohio, lub 10 procent [18O] wody z Icon Laboratories, Summit, NJ) za kilogram całkowitej wody w organizmie i 0,2 g 99,9 procent [2H] wody (Icon i Isotec, Miamisburg, Ohio) za kilogram całkowitej ilości wody w organizmie w dniu 0. Mocz pobierano codziennie od dnia 0 do dnia 14, jak to opisano w innym miejscu.19
Wzbogacenie moczu wodorem-2 i tlenem-18 mierzono w dniach 0, 1, 2, 13 i 14 za pomocą spektrometrii masowej o stosunku izotopowym.19 Wskaźniki znikania znaczników wodoru-2 i tlenu-18 z ciała ilość wody w okresie 14 dni wyznaczono przez analizę regresji logarytmu wzbogacania znacznika względem czasu. Stawki dziennego obrotu wodą i produkcji ditlenku węgla obliczono na podstawie iloczynu całkowitej wody w organizmie i wskaźnikach zanikania wodoru-2 i tlenu-18, z korektą frakcjonowania izotopowego .3 Codzienne zużycie tlenu ustalono dzieląc wytwarzanie dwutlenku węgla przez przyjęty współczynnik oddechowy20 wynoszący 0,85; całkowity wydatek energetyczny został następnie obliczony na podstawie zużycia tlenu i produkcji dwutlenku węgla.24 Równanie regresji odnoszące się do całkowitego zużycia energii do składu ciała obliczono dla 16 osób w grupie 2.15, 25 Stosując to równanie, obliczyliśmy różnicę pomiędzy obserwowaną a przewidywaną sumą wydatki energetyczne dla osób z grupy 1.
Analiza składu ciała
Osoby badane w grupach i 2, które miały spoczynkowe badania tempa przemiany materii, miały również pomiary całkowitej masy tkanki tłuszczowej i metabolicznie czynnej, wolnej od tłuszczu masy ciała metodą hydroodensytometrii.26 27 28 Kompozycję ciała określano również za pomocą hydrodensytometrii przed i po okresie, w którym podwójnie oznaczono wodę, a wyniki wykorzystano do oszacowania zmian w zasobach energii
Testowanie behawioralne i psychologiczne
Wszyscy pacjenci w grupie byli oceniani za pomocą następujących testów: Inwentarz Depresji Becka, samodzielny test przeznaczony do badania obecności i nasilenia depresji29; wieloczynnikowa inwentaryzacja osobowości Minnesota (MMPI), samodzielnie przeprowadzana ankieta, która bada szeroki zakres cech behawioralnych i funkcji psychologicznych30; ustrukturyzowany wywiad kliniczny z rozpoznania (SCID), oparty na Diagnostycznym i Statystycznym Podręczniku Zaburzeń Psychicznych (wydanie trzecie, poprawione) 31 i przeznaczony do diagnozy Osi I (poważna choroba psychiczna) i Osi II (zaburzenia charakteru lub osobowości) zaburzeń psychicznych32 ; oraz Food Inventory, samodzielnie podawany kwestionariusz oceniający ograniczenie poznawcze (świadome próby ograniczenia przyjmowania pokarmu), odhamowanie (tendencja do utraty kontroli nad dietą) i głód33. Inwentarz Depresji Becka, MMPI, SCID i Zapas jedzenia został również uzupełniony przez odpowiednio 57, 30, 56 i 47 osobników w grupie 2.
Dokładność szacunków wielkości porcji i wycofania posiłku
Błędy w szacowaniu wielkości porcji posiłków mogą powodować błędne raportowanie spożycia
[podobne: butapirazol maść, przepisy na zdrowe śniadanie, usg jamy brzusznej bydgoszcz ]